Economie

Economie is een wetenschap waarin de verdeling van schaarse goederen en diensten centraal staat. De markt is een plek waar goederen en diensten geruild worden. Omdat er sprake is van schaarsheid zullen individuen keuzes maken. Economie gaat over die keuzes. Economische analyse begint dus klein bij mensen van vlees en bloed – burgers en ondernemers – en hun keuzes en dilemma’s (bron: Barara Baarsma, Volkskrant 08.11.14).

Recente ontwikkelingen

  • Einde recesssie: in oktober 2013 zegt Klaas Knot (president DNB) dat hij het gevoel heeft dat Nederland na acht kwartalen krimp uit de recessie is, hij waarschuwt voor politiek onvermogen; pas half november zullen de cijfers over het 3e kwartaal bekend worden
  • [[Bezuinigingen]]
  • [[Eurocrisis]]

To-do

  • [[Crash]]
  • [[vrijemarktdenken]]
  • [[Bekentenissen van een economische huurmoordenaar]]

Index

Nog verwerken

In dit leerproject willen we een aantal economische onderwerpen verder uitdiepen. Zie [[/onderwerpen/]] voor meer info.