Ethiek

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.

Ethische kwesties

Zie wikipedia > ethische kwesties voor een compleet overzicht.

  • Abortus
  • Discriminatie
  • Doodstraf
  • Euthanasie
  • Privacy